ติดต่อเรา

saw2

เพราะเราจะต้องค่อยบังคับใจตัวเองและตั้งเป้าหมายอยู่ตลอดเวลาว่าวันนี้เราจะทำได้เท่าไหร่ จะปล่อยก็ไม่ได้เพราะนั้นคือความรับผิดชอบของเราเอง ยิ่งโตความรับผิดชอบมากขึ้น เห็นอีกมุมมากขึ้น ที่ผ่านมาก็มีหลายครั้งที่อดหลับอดนอนสองวันติดเพื่อทำกิจกรรมกับทางมหาลัยหรือร่วมสนุกสนานกับเพื่อน ตอนนั้นเหนื่อยมากแต่ก็สนุกมาก ถ้าเราไม่ทำหรือไม่ตั้งใจทำเราก็ไม่ได้ตามที่ตั้งไว้ เพราะไม่มีคนมาค่อยบังคับเราว่าให้ทำนั้นทำนี้