ป่วยเป็นโรคมะเร็งรังไข่ ต้องเลี่ยงทานอะไรบ้าง

ผู้ป่วยโรคมะเร็งรังไข่ จำเป็นต้องรับประทานอาหารที่เหมาะสม เป็นสิ่งสำคัญมาก ซึ่งนอกจากจะต้องคำนึงว่าอาหารที่สามารถทานได้ขณะที่ป่วยเป็นมะเร็ง และระหว่างการรักษาแล้ว อาหารที่จำเป็นจะต้องหลีกเลี่ยง ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรทานเข้าไปเช่นกัน แล้วจะรู้ได้ไงล่ะ ว่าอะไรควรทานอะไรควรเลี่ยง วันนี้เรามีคำแนะนำดีๆ เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มที่คุณควรงดเว้นในแต่ละมื้ออาหารมาแนะนำ ซึ่งได้แก่

1. เนื้อแดงและเนื้อสัตว์แปรรูป
ผู้ที่เป็นมะเร็งรังไข่ ไม่ควรรับประทานอาหารที่ส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย หรือไปทำลายเซลล์มะเร็ง ซึ่งแท้จริงแล้วการทานเนื้อสัตว์มีผลต่อการรักษาโรคมะเร็ง เพราะเนื้อสัตว์ต้องใช้เอนไซม์สองชนิด ได้แก่ ทริปซิน (trypsin) และ ไคโมทริปซิน (chymotrypsin) ในการย่อย ซึ่งเอนไซม์ทั้ง 2 ชนิด มีส่วนช่วยในระบบภูมิคุ้มกันสามารถฆ่าเซลล์มะเร็งได้ ดังนั้นการกินเนื้อสัตว์จะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันต่อต้านเซลล์มะเร็งได้ลดน้อยลง หากคุณอยู่ระหว่างการรักษาโรคมะเร็ง การงดเว้นการรับประทานเนื้อสัตว์จึงเป็นเรื่องที่ดีต่อผลการรักษา หรืออาจจะแค่ลดไม่ทานมากเกินไป นอกจากนี้เนื้อสัตว์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อแดงยังมีระดับไขมันอิ่มตัวสูง มีกากใยอยู่น้อย ไม่ควรนำมาทำเป็นอาหารในมื้ออาหารของคุณ เนื้อที่ผ่านการแปรรูปผ่านกระบวนการต่างๆ มา ก็ไม่ควรรับประทาน เนื่องจากมีโซเดียมไนไทรต์สูง เช่น ไส้กรอก ซึ่งเป็นอาหารที่ไม่ดีต่อภาวะมะเร็ง นอกจากนี้ การควบคุมปริมาณการรับประทานอาหารที่ผ่านกระบวนการ และไขมันอิ่มตัว ยังส่งผลดีต่อสุขภาพหัวใจของคุณอีกด้วย

2. อาหารที่มีความร้อนสูง
อาหารที่มีความร้อนสูง จะทำให้คาร์ซิโนเจน ในร่างกายเพิ่มขึ้น (carcinogens) ซึ่งอาจจะส่งผลต่ออาการหรือภาวะมะเร็งในขณะนั้น อาหารที่ควรทำจะต้องปรุงอย่างงถูกสุขลักษณะ เช่น อาหารที่ผ่านการนึ่ง อบ ต้ม และผัดแบบเร็วๆ อาหารทอดเป็นอาหารที่ไม่ส่งผลดีต่อสุขภาพ

3. แอลกอฮอล์
วิธีที่ใช้เคมีบำบัดในการรักษาอาจเป็นหนึ่งในทางเลือกของการรักษามะเร็งรังไข่ ซึ่งกรณีนี้ ตับเป็นอวัยวะหลักเลยที่ทำหน้าที่ขจัดของเสียออกจากกระแสเลือด ดังนั้นคุณจึงต้องถนอมและบำรุงตับไว้ เพื่อลดผลข้างเคียงในการรักษาด้วยเคมีบำบัดที่เกิดขึ้นกับร่างกาย ซึ่งการที่คุณจะดื่มแอลกอฮอล์ในขณะที่ป่วยเป็นมะเร็งอยู่หรืออยู่ในขั้นการรักษา จึงไม่ควรที่จะดื่มแอลกอฮอล์อย่างยิ่ง เพราะแอลกอฮอล์เพิ่มภาระให้กับตับ ตับจะต้องทำงานหนักขึ้น การขจัดเคมีที่ร่างกายรับจากการรักษาออกไปได้ยากขึ้นเช่นกัน นอกจากนี้ อาการคลื่นไส้และผลข้างเคียงเกี่ยวกับลำไส้ จะรุนแรงขึ้นเนื่องจากแอลกอฮอล์ เพราะอาจทำปฏิกิริยากับยาบางชนิดที่คุณรับ ร่วมกับการทำเคมีบำบัด หากคุณเป็นมะเร็งรังไข่ คุณจึงควรงดการดื่มแอลกอฮอล์โดยสิ้นเชิง

4. น้ำตาลขัดสี
น้ำตาลอาจเป็นตัวกระตุ้นให้เซลล์มะเร็งเพิ่มขึ้น เนื่องจากเนื้องอกมะเร็งสามารถเติบโตได้โดยอาศัยน้ำตาลในกระแสเลือด ซึ่งแปลว่าคุณควรที่จะเลี่ยงน้ำตาลขัดสี เพื่อยับยั้งการเติบโตของมะเร็ง อาหารและขนมหวานที่มีส่วนประกอบของคาร์โบไฮเดรตอยู่สูง หากรับประทานอาหารจำพวกนี้มากๆ จะทำให้ในกระแสเลือดของคุณ เต็มไปด้วยสารเคมีที่เป็นพลังงานที่เซลล์มะเร็งต้องการ คุณจึงควรรับประทานอาหารที่มีไกลซีมิกต่ำ โดยเฉพาะอาหารที่ไม่มีน้ำตาลขัดสีเป็นส่วนประกอบ อาหารสามารถช่วยคุณต่อสู้กับโรคมะเร็งรังไข่ได้ และก็สามารถทำให้อาการของโรครุนแรงขึ้นได้เช่นกัน หากคุณไม่ทราบอย่างชัดเจนว่า คุณควรหรือไม่ควรรับประทานอาหารประเภทใด หากคุณเลือกรับประทานอาหารได้เหมาะสมกับภาวะโรคที่คุณเป็น คุณสามารถกลับมามีสุขภาพที่แข็งแรงได้